Historia

Hösten 1944, i slutskedet av II världskriget, ockuperades Sveriges grannland Estland av Sovjetunionen, 25.000 ester lyckades då att fly över Östersjön till Sverige.
Redan samma höst organiserades scoutverksamhet för flickor och pojkar i det flesta flyktinglägren.
Året därpå bildade estniska flyktingar, på sina nya boplatser runt om i Sverige, egna organisationer, skolor, församlingar och även scout- avdelningar inom KFUM:s och Sveriges Scoutförbund.
1954 – 10 år senare var 1150 estniska scouter och flickscouter verksamma i ett 20-tal orter i Sverige. Samma år invigdes Scouthemmet METSAKODU – Skogshemmet i Utvägstorp. Närvarande var ett 1000-tal ester.

SAUNA-EHITUS Gruppbild M