Kontakt

Kontakta för ev. förfrågning/bokning av Metsakodu Juri Baüman Telefon: + 46 70-6341764  
Bankgiro: 5639-2822 Besöksadress Estninska Scouthemmet Metsakodu 560 42 Sandhem Rootsi Telefon:  +46 515-762 060 (Huvudbyggnaden)