Kontakt

Kontakta för ev. förfrågning/bokning av Metsakodu Juri Baüman Telefon: + 46 70-6341764 
Bankgiro: 5639-2822   Besöksadress Estninska Scouthemmet Metsakodu 560 42 Sandhem Rootsi Telefon.  +46 515-762 060 (Pea Maja)