Kom du också!

Lär dig göra blodkorv på estniskt vis. Vill du delta meddela Peeter Tarkpea på mail eller mobil.