Välkommen till Scouthemmet Metsakodu

Infart till Metsakodu

Infart till Metsakodu

• Scouthemmet Metsakodu är beläget i Utvägstorp i Sverige och ägs av den Estniska Scoutledarföreningen.

• Med 24 stugor har Metsakodu 80 sovplatser inomhus och plats för 400 tältande.

• Under årens lopp har Metsakodu vuxit till en av de populäraste lägergårdarna i Västergötland och besöks flitigt av scouter, skolor, kyrkoungdom och även grupper från Estland. Här har anordnats sammankomster, läger, kurser, konfirmationsläger midsommarfester m.m. Antalet besökare under de gångna åren beräknas till närmare ¼ miljon.


• Om intresse finns för att nyttja Metsakodu så finns all information du behöver på den här websiten.