• 21-23 maj Arbetshelg för de unga
  • 12 juni Huvudmöte + Styrelsemöte
  • 18-27 juni Konfirmationsläger (OBS! Inget midsommar firande)
  • 24-25 juli Arbetshelg
  • 1-12 augusti Sommar kollo
  • 4-5 september Höstfest + Styrelsemöte
  • 18-19 september Svampkurs + Arbetshelg för äldre
  • 9-10 oktober Korvstoppning + Styrelsemöte

Alla aktiviteter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer